ទីតាំងទេសចរណ៍កំពូលចំនួន 10 កន្លែងនៅ West Bengal

ជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវប្បធម៌, ធម្មជាតិ, តែ, ឆ្នេរ, ប្រវត្តិសាស្រ្ត, និងសិល្បៈ

ឥន្ទធនូវប្បធម៌របស់ឥណ្ឌានៅរដ្ឋ West Bengal រួមបញ្ចូលសិល្បៈសិល្បៈទីក្រុងទីក្រុងជនបទភ្នំនិងធម្មជាតិ។ មិនថាអ្នកមានចំណេះដឹងខាងបញ្ញានិងចង់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកនេសាទឬអ្នកផ្សងព្រេងហើយចង់ធ្វើដំណើរតាមរទេះសេះអ្នកទេសចរនៅតំបន់ West Bengal ទាំងនេះផ្តល់ជូនទាំងអស់។