កាលីហ្វញ៉ា

More: ទីក្រុង Los Angeles , សេន​ហ្វ្រេ​ន​ស៊ី​ស្កូ , សានឌីហ្គោ , Disneyland , Sacramento , Napa & Sonoma , ដាប់ប៊ល