10 ហេតុផលដើម្បីទស្សនា Cartagena ឥឡូវនេះ

ទីក្រុងកូឡុំប៊ីដែលជាឆ្នេរនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីគឺជាឋានសួគ៌ការាបៀនដែលអ្នកទេសចរអាចធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាច្រើននៅ Old Town និងGetsemaní។ សូមរីករាយជាមួយជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងនិងជ្រើសរើសយកការសម្រាកទីក្រុងទៅកាន់ឆ្នេរជុំវិញទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទីផ្សារ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវប្បធម៌របស់កាតាហ្កាណានិងមូលហេតុដែលអ្នកគួរទៅលេងនៅលើទ្វីបអាហ្រ្វិកខាងត្បូង។