ឧទ្យានជាតិកំពូលចំនួន 13 នៅឥណ្ឌាទៅទស្សនា

មានឧទ្យានជាតិជាង 80 នៅឥណ្ឌាដែលបានរីកសាយភាយទូទាំងប្រទេស។ ខ្លះមានទំហំធំជាងមុនហើយអាចចូលបានច្រើនជាងនេះទៀត។ ឧទ្យានទាំងនេះគឺពេញនិយមជាមួយភ្ញៀវទេសចរនិងផ្តល់ជូននូវពូជចម្រុះនៃរុក្ខជាតិនិងសត្វ។

ប្រសិនបើមានប្រភេទជាក់លាក់នៃសត្វដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍រកឃើញកន្លែងដែលត្រូវរកវានៅ ឧទ្យានខាងលើដើម្បីមើលសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។ សម្រាប់បទពិសោធន៏ពិសេសសូមកុំស្នាក់នៅមួយក្នុងចំណោមកន្លែង អភិរក្សសត្វព្រៃនិងព្រៃកោងកាងខាងលើនៅប្រទេសឥណ្ឌា។