12 រមណីយដ្ឋានគួរឱ្យទាក់ទាញក្នុងការទស្សនានៅ Kolkata

អ្វីដែលត្រូវមើលនិងធ្វើនៅគុលកាតា

ទីក្រុង Kolkata ជាញឹកញាប់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពក្រីក្រជាទូទៅត្រូវបានមើលរំលងដោយអ្នកទេសចរនៅពេលទៅទស្សនាប្រទេសឥណ្ឌា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុងដែលរួសរាយរាក់ទាក់និងមានភាពរស់រវើកនេះបានប្រែក្លាយខ្លួនឯងឡើងវិញ។ វាពោរពេញទៅដោយប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ដែលមានសំណល់រសាត់ជាច្រើននៃចក្រភពអង់គ្លេស។ ទីក្រុងកុលកាតាគឺជាទីក្រុងមួយដែលត្រូវការការជ្រមុជទឹកជាជាងការមើលឃើញយ៉ាងរហ័សដើម្បីទទួលបានអារម្មណ៍និងពេញចិត្តចំពោះវា។ ចាប់ផ្តើមជាមួយកន្លែងគួរឱ្យទាក់ទាញទាំងនេះដើម្បីទៅទស្សនានៅ Kolkata ។ វិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីល្អបំផុតដើម្បីរកឱ្យឃើញវាគឺនៅលើ ដំណើរកំសាន្តដើរ នៅ កូលតាតា។