10 សណ្ឋាគារងាយស្រួលសម្រាប់ Durga Puja នៅក្នុង Kolkata

កន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ Durga Puja នៅក្នុង Kolkata សម្រាប់ថវិកាទាំងអស់

នៅពេលទៅទស្សនាទីក្រុង Kolkata មនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តស្នាក់នៅនិងនៅជុំវិញផាកផ្លូវ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងអំឡុង Durga Puja វាមិនមែនជាទីតាំងដ៏ល្អបំផុតទេ។ មូលហេតុគឺដោយសារ ត្រចៀកកាំ Durga Puja ដ៏ល្បីល្បាញ សុទ្ធតែស្ថិតនៅឆ្ងាយពីតំបន់នេះដែលភាគច្រើននៅភាគខាងជើងនិងខាងត្បូង Kolkata ។

ក្រៅពីតំបន់ទាំងពីរតំបន់ Kolkata ភាគខាងត្បូងគឺពិតជាកន្លែងទាក់ទាញកាន់តែច្រើនដោយមានកន្លែងកាន់តែច្រើន។ មានសណ្ឋាគារនិងផ្ទះសំណាក់មួយចំនួនដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសបាន។ នៅទីនេះមានកន្លែងងាយស្រួលចំនួន 10 កន្លែងសំរាប់ Durga Puja នៅ Kolkata ។