8 កិច្ចការវប្បធម៌ដែលត្រូវធ្វើនៅ Pondicherry

ឆ្នេរសមុទ្រ Pondicherry ដែលមានបេតិកភណ្ឌបារាំងដ៏សំបូរបែបគឺជាទីកន្លែងដែលមានបទពិសោធន៍ល្អបំផុត។ ដើរលេងតាមដងផ្លូវនៃត្រីមាសបារាំងនិងតាមបណ្តោយផ្លូវដើរចូលអង្គុយកាហ្វេរកមើលហាងនិងស្រូបយកបរិយាកាស។ ខណៈពេលដែលទទួលយកនៅក្នុងទិដ្ឋភាព, កុំមើលរំលងអ្វីវប្បធម៌ទាំងនេះដើម្បីធ្វើនៅក្នុង Pondicherry ។ មានឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកដែលរីកចម្រើនជាច្រើនដែលត្រូវរកឃើញ!