5 វិធីល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ពីមហោស្រព Durga Puja របស់កុលកាតា

ប្រសិនបើអ្នកចង់ពិសោធ Kolkata Durga Puja តាមឧត្ដមគតិអ្នកគួរតែនៅទីក្រុងយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍មុនពេលពិធីបុណ្យចាប់ផ្តើមដូច្នេះអ្នកអាចមើលឃើញការបញ្ចប់ដែលកំពុងត្រូវបានដាក់នៅលើរូបព្រះរបស់នាគរាជ។ ប្រសិនបើមិនអាចទៅរួចទេនៅតែមានវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីរីករាយជាមួយវា - ពេញមួយយប់! នេះគឺជាអ្វីដែលល្អបំផុត។

មធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតក្នុងការចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះគឺដើម្បីទស្សនាដំណើរកម្សាន្តរបស់ Durga Puja ដូចជាការរៀបចំដោយសាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ West Bengal (សូមមើលបញ្ជីនៃដំណើរកម្សាន្តនិងធ្វើការកក់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅទីនេះឬមើលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណើរកម្សាន្តនៅទីនេះ) ខាល់ខាតតា ដំណើរទស្សនកិច្ចរូបថត, ការដើររបស់កុលកាតា, ហើយយើងនឹងជួបគ្នា។ ពត៌មានបន្ថែម abut Durga Puja, រួមបញ្ចូលទាំងដំណើរទេសចរណ៍, ក៏អាចរកបាននៅលើវេបសាយទេសចរណ៍ Durga Puja West Bengal ទេសចរណ៍។ ជាជម្រើសសម្រាប់អ្វីដែលខុសគ្នាសូមយកមួយក្នុងចំណោមដំណើរទស្សនកិច្ច puja ពិសេសដោយរថយន្ដដឹកជញ្ជូនផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងកាល់គូតា។

លើសពីនេះទៀត Belur Math នៅ Kolkata បានរៀបចំពិធីបុណ្យដ៏ធំទូលាយមួយសម្រាប់ Durga Puja រួមទាំង Kumari Puja ពិសេសនៅថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017 ។