10 កន្លែងទេសចរណ៍កំពូល ៗ នៅហ៊ីម៉ាចេសប៉ាដាដ

ទេសភាពភ្នំនៃរដ្ឋហៃម៉ាចប្រាដេសស្ថិតនៅតាមភ្នំហិម៉ាឡៃយ៉ាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជួរភ្នំនិងជ្រលងព្រិលដែលគ្របដណ្ដប់។ វាត្រូវបានអនុគ្រោះដោយអ្នកគាំទ្រផ្សងព្រេងប៉ុន្តែក៏ផ្តល់នូវការគេចចេញពីការត្រលប់មកវិញសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានខ្យល់តាមភ្នំ។ សូមពិនិត្យមើលកន្លែងកំពូល ៗ នៅ Himachal Pradesh ទៅកាន់ទីនោះ។ អ្នកនឹងរកឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីគ្រឿងស្មូនដើម្បីជិះវានៅទីនោះ!