រាល់ពាក្យអាល្លឺម៉ង់ដែលអ្នកត្រូវដឹងសម្រាប់ Oktoberfest

Oktoberfest គូរនៅក្នុងភ្ញៀវទេសចរមកពីជុំវិញពិភពលោកហើយខណៈពេលដែល Bavarians ត្រូវបានប្រើដើម្បីការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យជិត 200 ពិធីបុណ្យការធ្វើដំណើរតិចតួចនៃការធ្វើដំណើរល្អតែងតែត្រូវបានគេកោតសរសើរ។ រៀនពីវចនានុក្រមអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីរុករកភាពឆ្កួត ៗ របស់ Oktoberfest ។