តើអ្វីជាភ្នាក់ងារលក់ឡានដែលអាក្រក់បំផុត?

ជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនបានភ្ជាប់ការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកជាមួយផ្លូវបើកនិងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ។ នៅក្នុងពិធីរំលឹកទិវា 2017 AAA បានប៉ាន់ប្រមាណថាមានអ្នកដំណើរជាង 34,6 លាននាក់បានបើកបរជាង 50 ម៉ាយពីផ្ទះជាផ្នែកនៃវិស្សមកាលរបស់ពួកគេ។ សម្រាប់មនុស្ស 2,9 លាននាក់ដែលបានជិះយន្ដហោះទៅកន្លែងកម្សាន្តរបស់ពួកគេមានផ្លូវជាច្រើនដែលរួមបញ្ចូលរថយន្តជួលដែលជាផ្នែកមួយនៃវិស្សមកាលរបស់ពួកគេផងដែរ។

ទីភ្នាក់ងារជួលរថយន្តគឺជាការប្រកួតជាទៀងទាត់នៅព្រលានយន្តហោះទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកធ្វើដំណើរសន្យាថាសន្យាគ្នានៅលើរថយន្តដើម្បីយកពួកវាឆ្ងាយនិងទទឹង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាគច្រើននៃកិច្ចសន្យាទាំងនោះហើរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលភ្នាក់ងាររថយន្តបន្ថែមលើការចោទប្រកាន់លាក់បាំងនិងឥតលាក់លៀមចំពោះវិក័យប័ត្ររបស់អ្នកធ្វើដំណើរ។ កម្រៃនិងប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់ការខូចខាតការសម្អាតប្រាក់និងច្រើនទៀតអាចធ្វើឱ្យថវិកាឡើងដោយគ្មានការជូនដំណឹង។

តើភ្នាក់ងាររថយន្តជួលណាដែលអ្នកធ្វើដំណើរគួរជៀសវាងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចបន្ទាប់របស់ពួកគេ? យោងតាមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅឯរបាយការណ៍អតិថិជនប្រើប្រាស់មិនរកប្រាក់ចំណេញនិងទិន្នន័យពីការសិក្សាពីការពេញចិត្តលើការជួលរថយន្ត JD Power នៅអាមេរិកខាងជើងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លាតគួរគិតពីរដងមុនពេលជួលពីភ្នាក់ងាររថយន្តជួលដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។