មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល Lincoln

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌល Lincoln

មជ្ឈមណ្ឌលសម្តែងសិល្បៈឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក Lincoln Center កាន់កាប់ដី 16 ហិចតានៅ Upper West Side ។ វាមានកន្លែងអនុវត្តចំនួន 26 កន្លែងនិងជាកន្លែងសម្រាប់អង្គការទស្សនីយភាពសិល្បៈចំនួន 12 ដែលតំណាងឱ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីតន្ត្រី របាំ និង រាំ អង្គររហូតដល់ខ្សែភាពយន្តនិងចង្វាក់ jazz ។