កំពូល 10 កន្លែងដើម្បីទៅនៅ Tuscany

ទីក្រុង Tuscany ជាទីក្រុងដែលមានទស្សនីយភាពដ៏ស្រស់បំព្រងនិងជាទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលី។ ការទាក់ទាញទេសចរណ៍របស់ទីក្រុង Tuscany រួមមានទីក្រុងប្រវត្តិសាស្រ្តនិងសិល្បៈស្រានិងម្ហូបអាហារដ៏អស្ចារ្យទីក្រុងភ្នំនៅកណ្ដាលប្រទេសខ្សាច់ឆ្នេរសមុទ្រនិងតំបន់ជនបទដ៏ស្រស់ស្អាត។

ផ្នែកនីមួយៗនៃតំបន់ Tuscan មានបុគ្គលិកលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លួន។ ទាំងអស់គឺមានតម្លៃដំណើរទស្សនកិច្ចមួយសម្រាប់ស្ថាបត្យកម្មមជ្ឈិមសម័យនិងក្រុមហ៊ុន Renaissance ហើយជាការពិតអាហារនិងស្រា។