ទីលានកីឡានៅវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនិងតំបន់

ជំរុំកីឡាផ្តល់ជូនកុមារនូវឱកាសដើម្បីសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីឬដើម្បីធ្វើឱ្យជំនាញរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដូវក្តៅ។ កម្មវិធីជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្ទះនិងផ្តល់ឱ្យក្រុមជំរុំសម្រាកពីកំដៅនិងសំណើម។ នេះគឺជាមគ្គុទេសក៍មួយសម្រាប់ទីកន្លែងកីឡាដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC, Maryland និងរដ្ឋ Virginia ភាគខាងជើង។ (រាយតាមលំដាប់តួអករ)