ទីក្រុង Seattle ទៅ Portland: 8 អ្វីដែលត្រូវមើលនៅលើផ្លូវ

ការបើកបរពីទីក្រុង Seattle ទៅ Portland ត្រូវចំណាយពេលប្រហែល 3 ទៅ 4 ម៉ោងអាស្រ័យលើចរាចរណ៍និងរយៈពេលដែលអ្នកឈប់។ សូមប្រាកដថាការបើកបរមិនវែងទេហើយមិនមានហេតុផលច្រើនដើម្បីបញ្ឈប់ទេលើកលែងតែមានរបស់ល្អ ៗ មួយចំនួននៅតាមផ្លូវដើម្បីមើល។ ដូច្នេះចាកចេញពីព្រលឹមហើយបន្ថែមទិសដៅពីរទៅកន្លែង។ ធ្វើឱ្យថ្ងៃរបស់វា។ មានការសប្បាយខ្លះ! ខាងក្រោមនេះគឺជាគំនិតមួយចំនួនដែលអ្វីដែលតំបន់វ៉េសវ៉េសវ៉េសអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។