ឆ័ត្រឆ័ត្រល្អបំផុតចំនួន 7 នឹងត្រូវទិញនៅឆ្នាំ 2018

រចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីការពារអ្នកលេងហ្គោលនិងរទេះរបស់ពួកគេពីធាតុនានាឆ័ត្រវាយកូនគោលត្រូវបានកំណត់ដោយទំហំធំរបស់ពួកគេ។ កត្តាផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវពិចារណារួមមានសមត្ថភាពរបស់ឆ័ត្ររបស់អ្នកដើម្បីទប់ទល់នឹងខ្យល់បក់ខ្លាំង, ការបង្រួមរបស់វា (ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកលេងហ្គីលហ្គោល) និងថាតើវាមានការការពារកាំរស្មីយូវីឬអត់។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងពិនិត្យមើលជម្រើសដ៏ល្អបំផុតមួយចំនួនទោះបីជាអ្នកមានគម្រោងក្នុងការប្រើឆ័ត្រវាយកូនហ្គោលរបស់អ្នកសម្រាប់គោលដៅរបស់ខ្លួនក៏ដោយឬដើម្បីផ្តល់នូវការគ្របដណ្តប់អតិបរមាសម្រាប់ហ្គេមកីឡាការធ្វើដំណើរកម្សាន្តតាមឆ្នេរឬការចេញពីទីក្រុងភ្លៀង។